Solcelleparken – status

Efter forhøringen i efteråret 2023, har der været lidt stille om projektet.
Ultimo december blev Røjlehalvøens Lokaludvalg (i øvrigt sammen med Strib Lokaludvalg) inviteret til dialog om solcelleparken ved Røjle/Vejlby/Staurby med Middelfart Kommune og Better Energy.
Lokaludvalget pressede på for at få information/svar til de borgere, som måtte have indsendt et høringssvar.
Lokaludvalget i sig selv har ikke en holdning for eller imod solcelleparken, men ønsker selvfølgelig at gå i dialog, for at repræsentere de lokale borgeres holdning bedst muligt – og kunne informere om nyt i sagen.
Der var enighed om at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor vi kan blive inddraget bedst muligt. Internt i lokaludvalget har vi også en arbejdsgruppe, som gerne udvides med enkelte, berørte og interesserede beboere i lokalområdet. Kontakt os blot for at tilkendegive interesse på lokaludvalget@rojlehalvoen.dk.

Der er ikke noget nyt om sagsbehandling, processer, placering eller andet ift. solcelleparken.

Det kan i øvrigt tilføjes at Middelfart Kommune 4. februar 2024 har vedtaget en ny VE-Aftale. Den kan læses her: https://middelfart.dk/nyheder/2024/klima/ny-ve-aftale-middelfart-kommune-skal-vaere-selvforsynende-med-strom-fra-vedvarende-energi/

Marc Melgaard
Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

Skriv et svar