Gennemse Forfatter

Marc

Referat fra Borger- og byrådsmøde 8. april 2024

Præsentation fra borgermødet 8. april 2024 kan ses i vedhæftede pdf.

 • Velkomst v/Borgmesteren
 • Præsentation af Røjlehalvøens udviklingsplan
 • Bosætning, trafik og stier
 • Solceller i lokalområdet – ambitionsniveau, status og proces
 • Eventuelt

Opfølgning på punkter fra borgermødet (Kommunaldirektør Steen Vinderslev):

Solcelleanlæg – status

Første dialogmøde afholdt i fht. den eventuelle anlæggelse af en solcellepark 


I onsdags blev formødet til dialogmøderne omkring solcelleprojektet ml. Staurby, Røjle og Vejlby afholdt på Rådhuset. Til stede var repræsentanter fra kommunen og Better Energy. Fra lokaludvalg og lokalområdet var vi: Marc Melgaard, Uffe Klinkby, Jens Pasgaard og Marie Louise Bache.

Dagsordenen kan ses nedenfor (præsentation i PDF kommer senere).
Hvis man vil læse mere om projektet, kan man følge linket her (scroll ned og find “Solcelleanlæg ved Staurby, Røjle, Vejlby)”.

De vigtigste bulletpoints fra mødet:

 • At Lokaludvalget deltager i en dialoggruppe er IKKE ensbetydende med at vi blåstempler eller godkender projektet.
 • Tidshorisonten for et VE projekt er totalt 3-5 år.
 • Der bliver oprettet en mappe/underside på kommunens hjemmeside med al relevant information og bilag, som kan tilgås af alle.
 • Better Energy og kommunen har fået præsenteret vores bekymringer dels via høringssvar, men også gentaget på borgermøde og på dette møde. Better Energy og i et vist omfang Middelfart Kommune vil forsøge at besvare/inddrage de spørgsmål der ligger f.eks. i fht. landskab, diger, stier, natur, værditab, støj, genskin, beplantning, PFAS/uønskede tungmetaller/stoffer, vejføring/trafik, broer, samt konsekvenser af fjernvarmeprojekt.
 • I kommunens nye VE plan, skal 25% af arealet friholdes fra solceller. De 20 – 25% begrønning, der hører med i projektet behøver ikke nødvendigvis alt sammen ligge indenfor projektområdet, så hvis vi har mindre/andre områder, vi gerne vil foreslå inddraget i det lokale område, så sig til.
  Solcelleanlægget mellem Staurby, Røjle og Vejlby andrager p.t. et areal på 84HA.
 • Processen er i første omgang således:
  • Indledende dialogmøder – 3-4 stk, heraf 1-2 inden sommerferien
  • Efterfølgende borgermøde (forventes i løbet af sensommeren/efteråret)
  • (hele processen kan ses via linket til kommunens VE side ovenfor – der kommer eksempelvis flere borgermøder)
 • Har du noget på hjertet, så giv Lokaludvalget besked. Vi deltager i dialogmøderne for bedst muligt at kunne repræsentere borgerne i lokalområdet. Lokaludvalgsmedlemmerne er i øvrigt bredt, geografisk repræsenteret – Staurby, Vejlby, Røjle og Røjleskov (se bestyrelsen på https://www.rojlehalvoen.dk/lokaludvalget/lokaludvalget-2024-2025/).
  Har du lyst til at deltage på møderne, så kan vi have plads til 1 maks 2 personer til.

Lokaludvalget 2024-2025

Kontaktinformation, generelt:
lokaludvalget@rojlehalvoen.dk
www.rojlehalvoen.dk
https://www.facebook.com/rojlehalvoen

Bestyrelsesmedlemmer

Marc Melgaard (Formand)
Røjleklintvej 37, Røjleskov, 5500 Middelfart
Tlf. 4089 9969 / marc@melgaard.info

Uffe Klinkby (Vejlby)

Tina Lybæk (Sekretær) (Røjleskov)

Roar Kloppenborg-Skrumsager (Staurby)

Marie Louise Bache (Vejlby)

Suppleanter:

Arne Bachmann (Røjle)
Anders Jørgensen (Staurby)

Kasserer (ekstern)
Karina Pedersen 

Revisor (ekstern)

Pernille Hartmann

Vellykket borgermøde i Aulby

I dag mødte ca. 200 personer op til borgermøde med efterfølgende byrådsmøde i Aulby.

Udviklingsplanen er tilgængelig på Røjlehalvøen.dk. Lokaludvalget står gerne til rådighed for et mere uddybende, lokalt borgermøde, hvis ønsket.

Her fik Lokaludvalget præsenteret enkelte dele af udviklingsplanen, ligesom emner som VE anlæg og trafik/stier blev behandlet.

Marc Melgaard

lokaludvalget@rojlehalvoen.dk