Gennemse Forfatter

Marc

Vellykket borgermøde i Aulby

I dag mødte ca. 200 personer op til borgermøde med efterfølgende byrådsmøde i Aulby.

Udviklingsplanen er tilgængelig på Røjlehalvøen.dk. Lokaludvalget står gerne til rådighed for et mere uddybende, lokalt borgermøde, hvis ønsket.

Her fik Lokaludvalget præsenteret enkelte dele af udviklingsplanen, ligesom emner som VE anlæg og trafik/stier blev behandlet.

Marc Melgaard

lokaludvalget@rojlehalvoen.dk

Borgermøde og Byrådsmøde i Vejlby

Mandag den 8. april 2024 inviterer byrådet i Middelfart Kommune til åbent borger- og byrådsmøde på Aulby Skole, Vejlbyvej 9, Aulby.
Kom i direkte dialog med alle dine byrådsmedlemmer, når vi sætter fokus på udviklingen på Røjlehalvøen. Med kommunaldirektør Steen Vinderslev som ordstyrer skal borgere og byrådsmedlemmer debattere forskellige emner af lokal betydning.
Borgermødet starter kl. 17.30. Kommunen vil være vært ved en snack.

Borgermødet kl. 17.30:
På borgermødet kommer vi ind på følgende emner:

Borgermødet kl. 17.30:
På borgermødet kommer vi ind på følgende emner:

 1. Velkomst v/ borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
 2. Præsentation af Røjlehalvøens udviklingsplan v/ Røjlehalvøens Lokaludvalg
 3. Bosætning, trafik og stier
  • Arealer til bosætning inkl. trafiksikkerhed på Røjlehalvøen
  • Trafikale og rekreative stier på Røjlehalvøen
 4. Solceller i lokalområdet – Kommunens ambitionsniveau, status og proces
 5. Eventuelt – Der bliver på borgermødet i mindre omfang også mulighed for drøftelse af andre emner. Spørgsmål kan stilles direkte på mødet eller på forhånd sendes til staben@middelfart.dk.

Byrådsmøde kl. 19.00:
Umiddelbart efter borgermødet vil der være byrådsmøde kl. 19.00, som alle er inviteret til at overvære.

Se invitation

Solcelleparken – status

Efter forhøringen i efteråret 2023, har der været lidt stille om projektet.
Ultimo december blev Røjlehalvøens Lokaludvalg (i øvrigt sammen med Strib Lokaludvalg) inviteret til dialog om solcelleparken ved Røjle/Vejlby/Staurby med Middelfart Kommune og Better Energy.
Lokaludvalget pressede på for at få information/svar til de borgere, som måtte have indsendt et høringssvar.
Lokaludvalget i sig selv har ikke en holdning for eller imod solcelleparken, men ønsker selvfølgelig at gå i dialog, for at repræsentere de lokale borgeres holdning bedst muligt – og kunne informere om nyt i sagen.
Der var enighed om at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor vi kan blive inddraget bedst muligt. Internt i lokaludvalget har vi også en arbejdsgruppe, som gerne udvides med enkelte, berørte og interesserede beboere i lokalområdet. Kontakt os blot for at tilkendegive interesse på lokaludvalget@rojlehalvoen.dk.

Der er ikke noget nyt om sagsbehandling, processer, placering eller andet ift. solcelleparken.

Det kan i øvrigt tilføjes at Middelfart Kommune 4. februar 2024 har vedtaget en ny VE-Aftale. Den kan læses her: https://middelfart.dk/nyheder/2024/klima/ny-ve-aftale-middelfart-kommune-skal-vaere-selvforsynende-med-strom-fra-vedvarende-energi/

Marc Melgaard
Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

Årsmøde/Generalforsamling på Røjlehalvøen

Tilmeld dig gerne på https://rojlehalvoen.nemtilmeld.dk/4/ (ikke et krav)

AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening og Røjlehalvøens Lokaludvalg laver i lighed med tidligere år, et fælles arrangement, hvor man kan deltage helt eller delvist.

Der serveres kaffe/kage

Dato:             26. februar 2024

Tid:                Fra kl. 1900

Sted:              Arrangementet afholdes Aulby Aktivitetshus, Vejlbyvej 9

Program

19:00:            AKI (Aulby Kultur- og Idrætsforening) Generalforsamling

                      Dagsorden jf. vedtægter – læs mere på www.aki01.dk

                      (vi mangler p.t. et bestyrelsesmedlem)

20:00 (ca):      Årsmøde, Røjlehalvøens Lokaludvalg

Dagsorden jf. vedtægter – læs mere på www.rojlehalvoen.dk under arrangementet

I forbindelse med årsmødet vil vi også komme ind på emner som:

 • Udviklingsplanen for området
 • Solcelleparken ved Røjle/Vejlby/Staurby
 • Andet nyt fra området

21:00:            Afslutning

Har du spørgsmål til arrangementet og/eller dagsordenforslag, så skriv/ring til:

Marc Melgaard

Formand

Røjlehalvøens Lokaludvalg

E: lokaludvalget@rojlehalvoen.dk

T: 4089 9969