Gennemse Kategori

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen 2024 præsenteres på borger- og byrådsmøde 8. april 2024.

Referat fra Borger- og byrådsmøde 8. april 2024

Præsentation fra borgermødet 8. april 2024 kan ses i vedhæftede pdf.

  • Velkomst v/Borgmesteren
  • Præsentation af Røjlehalvøens udviklingsplan
  • Bosætning, trafik og stier
  • Solceller i lokalområdet – ambitionsniveau, status og proces
  • Eventuelt

Opfølgning på punkter fra borgermødet (Kommunaldirektør Steen Vinderslev):

Vellykket borgermøde i Aulby

I dag mødte ca. 200 personer op til borgermøde med efterfølgende byrådsmøde i Aulby.

Udviklingsplanen er tilgængelig på Røjlehalvøen.dk. Lokaludvalget står gerne til rådighed for et mere uddybende, lokalt borgermøde, hvis ønsket.

Her fik Lokaludvalget præsenteret enkelte dele af udviklingsplanen, ligesom emner som VE anlæg og trafik/stier blev behandlet.

Marc Melgaard

lokaludvalget@rojlehalvoen.dk

Kommunens budget 2023 – Høringssvar ifm. omfartsvej

I oplægget til Middelfart Kommunes budget for 2023, er den længe ventede og ønskede omfartsvej fra Strib mod Røjlevej/motorvejen skrevet ud i embedsværkets oplæg. I forvejen havde det lange udsigter – selv hvis den medtages i det kommende budget, ser vi ind i en færdiggørelse i 2029!
Strib Lokaludvalg og Røjlehalvøens Lokaludvalg er gået sammen for at få prioriteret denne omfartsvej – gerne med en forlængelse mod afkørsel 59A. Omfartsvejen skal på budget og anlægges hurtigst muligt. De to lokaludvalg sender derfor vedhæftede høringssvar – og ønsker så mange som muligt også indsender høringssvar – brug linket nedenfor.
NB: Deadline 2. september kl. 10!

Husk at gøre din nabo opmærksom!

/Marc Melgaard, Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

/lokaludvalget@rojlehalvoen.dk / 40899969

https://middelfart.dk/politik/horinger-og-afgorelser/horinger/2022/budget/budgetforslag-2023-sendt-i-horing/

Planlagt omfartsvej markeret med stiplet rødt. Ønske om videreførelse med blålilla og solcellepark er rødt område.

Fjernvarme til Røjle og Vejlby???

Skal der fjernvarme til Røjle og Vejlby sammen med Strib?

TVIS | Fjernvarme i Trekantområdet
Fjernvarme til Vejlby og Røjle?

Middelfart Fjernvarme undersøge mulighederne for at levere fjernvarme til bysamfundene i Strib, Vejlby og Røjle jf. indlægget her: https://www.middelfartfjernvarme.dk/nyheder/fjernvarme-til-strib-roejle-og-vejlby/

Det kan der selvfølgelig være meget godt i, men det kan måske også give udfordringer. I Strib er der lige nu en arbejdsgruppe, som undersøger forskellige muligheder, som alternativ til deres nuværende naturgas.

I linket her er projektet også beskrevet. https://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/nyt-fra-dansk-fjernvarme/201125-middelfart-g%E5r-efter-konvertering-af-2000-husstande

I perioden 30. november til 10. december, afholder Middelfart Kommune m.fl. gratis webinarer om projektet – læs mere og tilmeld dig her: https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202020/Gratis%20webinar%20kan%20halvere%20din%20varmeregning (se datoer pr. d.d. nederst)

Bor du i Vejlby eller Røjle (eller Strib for den sags skyld) bør du sætte dig ind i projektet. Efter sigende kan tilbuddet om fjernvarme betyde bortfald af tilskud til egen varmepumpe.

Ønsker du som borger på Røjlehalvøen at involvere dig i projektet og måske lave lidt frivilligt arbejde for dine medborgere, er Røjlehalvøens Lokaludvalg netop nu i gang med en gennemgribende revidering af områdets udviklingsplan – og her kan vi understøtte processen. Læs i øvrigt mere om udviklingsplanen på rojlehalvoen.dk

Røjlehalvøens Lokaludvalg
Marc Melgaard, Formand

Kontakt: marc@melgaard.info eller 40899969

Datoer for onlinemøder:

(varighed ca. 1,5 time):
Den 26. november
Start kl. 19:00
Arrangør: Vejen Kommune

Den 30. november
Start kl. 19:00
Arrangør: Middelfart Kommune

Den 2. december
Start kl. 19:00
Arrangør: Kolding Kommune

Den 7. december
Start kl. 17:00
Arrangør: Middelfart Kommune

Den 8. december
Start kl. 18:00
Arrangør: Middelfart Kommune

Den 9. december
Start kl. 17:00
Arrangør: Kolding Kommune

Den 10. december
Start kl. 19:00
Arrangør: Vejen Kommune

  • 1
  • 2