Solcelleanlæg – status

Første dialogmøde afholdt i fht. den eventuelle anlæggelse af en solcellepark 


I onsdags blev formødet til dialogmøderne omkring solcelleprojektet ml. Staurby, Røjle og Vejlby afholdt på Rådhuset. Til stede var repræsentanter fra kommunen og Better Energy. Fra lokaludvalg og lokalområdet var vi: Marc Melgaard, Uffe Klinkby, Jens Pasgaard og Marie Louise Bache.

Dagsordenen kan ses nedenfor (præsentation i PDF kommer senere).
Hvis man vil læse mere om projektet, kan man følge linket her (scroll ned og find “Solcelleanlæg ved Staurby, Røjle, Vejlby)”.

De vigtigste bulletpoints fra mødet:

 • At Lokaludvalget deltager i en dialoggruppe er IKKE ensbetydende med at vi blåstempler eller godkender projektet.
 • Tidshorisonten for et VE projekt er totalt 3-5 år.
 • Der bliver oprettet en mappe/underside på kommunens hjemmeside med al relevant information og bilag, som kan tilgås af alle.
 • Better Energy og kommunen har fået præsenteret vores bekymringer dels via høringssvar, men også gentaget på borgermøde og på dette møde. Better Energy og i et vist omfang Middelfart Kommune vil forsøge at besvare/inddrage de spørgsmål der ligger f.eks. i fht. landskab, diger, stier, natur, værditab, støj, genskin, beplantning, PFAS/uønskede tungmetaller/stoffer, vejføring/trafik, broer, samt konsekvenser af fjernvarmeprojekt.
 • I kommunens nye VE plan, skal 25% af arealet friholdes fra solceller. De 20 – 25% begrønning, der hører med i projektet behøver ikke nødvendigvis alt sammen ligge indenfor projektområdet, så hvis vi har mindre/andre områder, vi gerne vil foreslå inddraget i det lokale område, så sig til.
  Solcelleanlægget mellem Staurby, Røjle og Vejlby andrager p.t. et areal på 84HA.
 • Processen er i første omgang således:
  • Indledende dialogmøder – 3-4 stk, heraf 1-2 inden sommerferien
  • Efterfølgende borgermøde (forventes i løbet af sensommeren/efteråret)
  • (hele processen kan ses via linket til kommunens VE side ovenfor – der kommer eksempelvis flere borgermøder)
 • Har du noget på hjertet, så giv Lokaludvalget besked. Vi deltager i dialogmøderne for bedst muligt at kunne repræsentere borgerne i lokalområdet. Lokaludvalgsmedlemmerne er i øvrigt bredt, geografisk repræsenteret – Staurby, Vejlby, Røjle og Røjleskov (se bestyrelsen på https://www.rojlehalvoen.dk/lokaludvalget/lokaludvalget-2024-2025/).
  Har du lyst til at deltage på møderne, så kan vi have plads til 1 maks 2 personer til.

En kommentar

 • S.B.Jensen

  27. maj 2024

  Hvis det bliver den person fra kommunen der fortalte om VE på på borgermødet på Aulby skole der igen skal være tovholder så kommer jeg ikke.

  Håber det bliver muligt at købe anparter .

  Svar

Skriv et svar