Gennemse Kategori

Nyheder

Aulby Aktivitetshus på vej…

Den tidligere lærerbolig på Aulby Skole

16-11-2020

En gruppe initiativrige beboere har igennem det sidste år til halvandet, arbejdet mod at etablere et aktivitetshus på Aulby Skole, som i forvejen huser flere foreningslokaler og hvor foreningslivet trives. Initiativet er foreløbigt lagt under AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening.

27. okt. havde AKI et møde med kommunen i villaen på Aulby skole.

Villaen som er den gamle lærebolig og senere læreværelse står ubenyttet hen.

Tanken er at bruge huset som aktivitetshus med værksteder hvor alle, men nok især ældre, kan mødes om fælles aktiviteter.

Det er tanken at Aktivitetshuset skal drives på frivillig basis således at frivillige får etableret de værksteder der er interesse for.

Det kræver noget vedligeholdelse for at gøre bygningen brugbar.

Kommunen stillede sig velvillig overfor projektet. Så kommunen kommer nu med et aftalegrundlag for at benytte villaen. En aftale som skal på udvalgsmøde i dec. 2020.
Efter nytår vil kommunen sætte renoveringen i gang.
Så når foråret kommer skulle de første værksteder kunne etableres.

Det ser vi frem til. Tænk over hvad der kunne være interesse for.

Kontaktperson for projektet er:
Ole Gottrup, tlf. 40 79 65 75

Røjlehalvøen mod nye tider

Røjlehalvøen nu og i fremtiden

Bæredygtige Lokalsamfund blev igangsat 26. august 2020 med et kick-off på Gl. Aulby Skole, hvor ca. 60 engagerede borgere var mødt op.

Bæredygtige Lokalsamfund er et tiltag under Røjlehalvøens Lokaludvalg, støttet af Middelfart Kommune, som skal sætte retningen for Røjlehalvøen fremover.

På Kick-off blev der bl.a. spurgt til:

– Hvorfor man vil anbefale Røjlehalvøen

– Hvilke tiltag har betydet mest de sidste 5 år

– Udfordringer/løsninger i området

Vil du have indflydelse?

Der nedsættes en udviklingsgruppe bestående af borgere, lokaludvalget, indsatsens styregruppe og projektleder, som mødes første gang 30. september 2020 i Røjleskov Kulturhus. Vil du give et bidrag, stort eller småt, til det generelle forløb eller blot en mindre del, er du mere end velkommen. Vi skal blot have besked inden mødet.
På mødet går vi et spadestik dybere i indsatsen og kigger på hvordan vi kommer videre.

Yderligere information om indsatsen finder du her:

https://baeredygtigelokalsamfund.middelfart.dk/Lokalsamfund/R%C3%B8jlehalv%C3%B8en

Kontakt

Formand Marc Melgaard
marc@melgaard.info
40899969

KørMed skal få flere til at køre sammen på arbejde

I samarbejde med FDM udruller Middelfart Kommune nu samkørselsprojektet KørMed, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt at køre sammen på arbejde.

Konceptet for samkørsel, som kommunen har kaldt KørMed, blev testet i 2019. Her begyndte rådhus medarbejdere fra Middelfart kommune at køre sammen på arbejde. Medlemmer af Gymnastikforeningen Fjelsted-Harndrup kørte til fritidsaktiviteter sammen, og på Middelfart Gymnasium og HF kørte eleverne i skole sammen.

Testen af KørMed var en succes, hvor man fik afprøvet flere adfærdspåvirkende tiltag, der gør det lettere at køre sammen. I samarbejde med FDM er Middelfart Kommune nu klar til at rulle projektet ud til virksomheder i Middelfart Kommune, så det bliver endnu nemmere og mere attraktivt at køre sammen til og fra arbejde.

– Af hensyn til klimaet er samkørsel vigtigt – og vil blive et vigtigt redskab i arbejdet med at reducere vores udledning af C02. I dag er 95% af dem, der kører i bil til og fra arbejde, alene i bilen. Derfor er det oplagt at arbejde med nye måder at rejse frem og tilbage på sammen. Og så har Coronakrisen gjort det yderligere relevant, da Transportministeriet råder os alle til at aflaste den offentlige transport en smule, så der er god plads til passagererne, siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

En nem løsning

Middelfart Kommune har indledt et samarbejde med FDM, som har udviklet en gratis app til samkørsel. Platformen hedder Ta’Med og gør det nemt for virksomhedens medarbejdere at finde hinanden og køre sammen.

– I de kommende år skal vi bevare og udbygge danskernes mobilitet samtidigt med, at klimabelastningen og trængslen skal reduceres. Her kan samkørsel være én af en række løsninger. I FDM er vi rigtigt glade for, at samarbejdet med Middelfart Kommune, der som foregangskommune allerede har høstet vigtige erfaringer. Vi ser frem til, at vi sammen kan fremme samkørsel yderligere, siger administrerende direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Middelfart Kommune er allerede i dialog med flere virksomheder i håbet om, at de vil bakke op om projektet og opfordre deres ansatte til at prøve det af.

– Samkørsel er måske en lille ting i det store, men det kan være en måde til at vi hjælper hinanden med transporten og bidrager positivt til den grønne omstilling – helt uden andre investeringer end lidt tid og en åben indstilling til at prøve det af, siger formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma.Du kan læse mere om KørMed på https://www.middelfart.dk/Borger/K%C3%B8rselsordninger/Samk%C3%B8rselsprojektet%20K%C3%B8rMed

23.juni 2020

Kilde: https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202020/K%c3%b8rMed

Borgermøde 1. marts 2020

1. marts 2020 blev der på Røjlehalvøen afholdt borgermøde, opstillingsmøde for Røjlehalvøens Lokaludvalg samt Generalforsamling for AKI – Aulby Kultur og Idrætsforening.

På dagsordenen var:

  1. Opstillingsmøde for Røjlehalvøens Lokaludvalg
  2. Nye muligheder for offentlig transport – Plustur og Flextur v/ Tina Frisch Karstensen, Middelfart Kommune
  3. Bæredygtige Lokalsamfund v/Projektleder Louise Secher, Middelfart Kommune
  4. Solcellepark mellem Røjle og Staurby – kort orientering v/Marc Melgaard
  5. Aktivitetshus i Aulby – kort orientering v/Ole Gottrup
  6. Øvrigt nyt fra området v/Marc Melgaard
  7. Generalforsamling AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening

Arrangementet blev til en, for arrangørerne, spændende formiddag. Der var knap 40 tilmeldte på forhånd men ca. 90 dukkede op. Tak til Samsted for den udviste fleksibilitet og som heldigvis havde et større lokale til rådighed.

Fyns Stifttidende har efterfølgende bragt artiklen: https://fyens.dk/artikel/kampudvalg-i-r%C3%B8jlehalv%C3%B8ens-lokaludvalg-et-aktivitetshus-skal-f%C3%A5-folk-til-at-k%C3%B8re-til-og-ikke-l%C3%A6ngere-fra-omr%C3%A5det

Referat fra opstillingsmødet/generalforsamlingen kan læses her på siden. Referat fra AKI’s generalforsamling på AKI01.dk og de øvrige punkter vil blive lagt som selvstændige nyheder her på siden.

/Marc Melgaard

Solcellepark på Røjlehalvøen?

Better Energy er i tidlig dialog med Middelfart Kommune omkring etablering af en solcellepark mellem Røjle og Staurby Skov.
Der er endnu ikke ansøgt officielt.

Der har været afholdt to informationsmøder – et i Staurby Skov og et i Røjle.

Røjlehalvøens Lokaludvalg og Røjle Beboerforening vil løbende informere om projektet via nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook