KørMed skal få flere til at køre sammen på arbejde

I samarbejde med FDM udruller Middelfart Kommune nu samkørselsprojektet KørMed, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt at køre sammen på arbejde.

Konceptet for samkørsel, som kommunen har kaldt KørMed, blev testet i 2019. Her begyndte rådhus medarbejdere fra Middelfart kommune at køre sammen på arbejde. Medlemmer af Gymnastikforeningen Fjelsted-Harndrup kørte til fritidsaktiviteter sammen, og på Middelfart Gymnasium og HF kørte eleverne i skole sammen.

Testen af KørMed var en succes, hvor man fik afprøvet flere adfærdspåvirkende tiltag, der gør det lettere at køre sammen. I samarbejde med FDM er Middelfart Kommune nu klar til at rulle projektet ud til virksomheder i Middelfart Kommune, så det bliver endnu nemmere og mere attraktivt at køre sammen til og fra arbejde.

– Af hensyn til klimaet er samkørsel vigtigt – og vil blive et vigtigt redskab i arbejdet med at reducere vores udledning af C02. I dag er 95% af dem, der kører i bil til og fra arbejde, alene i bilen. Derfor er det oplagt at arbejde med nye måder at rejse frem og tilbage på sammen. Og så har Coronakrisen gjort det yderligere relevant, da Transportministeriet råder os alle til at aflaste den offentlige transport en smule, så der er god plads til passagererne, siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

En nem løsning

Middelfart Kommune har indledt et samarbejde med FDM, som har udviklet en gratis app til samkørsel. Platformen hedder Ta’Med og gør det nemt for virksomhedens medarbejdere at finde hinanden og køre sammen.

– I de kommende år skal vi bevare og udbygge danskernes mobilitet samtidigt med, at klimabelastningen og trængslen skal reduceres. Her kan samkørsel være én af en række løsninger. I FDM er vi rigtigt glade for, at samarbejdet med Middelfart Kommune, der som foregangskommune allerede har høstet vigtige erfaringer. Vi ser frem til, at vi sammen kan fremme samkørsel yderligere, siger administrerende direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Middelfart Kommune er allerede i dialog med flere virksomheder i håbet om, at de vil bakke op om projektet og opfordre deres ansatte til at prøve det af.

– Samkørsel er måske en lille ting i det store, men det kan være en måde til at vi hjælper hinanden med transporten og bidrager positivt til den grønne omstilling – helt uden andre investeringer end lidt tid og en åben indstilling til at prøve det af, siger formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma.Du kan læse mere om KørMed på https://www.middelfart.dk/Borger/K%C3%B8rselsordninger/Samk%C3%B8rselsprojektet%20K%C3%B8rMed

23.juni 2020

Kilde: https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202020/K%c3%b8rMed

Skriv et svar