Gennemse Tag

Generalforsamling

Borgermøde 1. marts 2020

1. marts 2020 blev der på Røjlehalvøen afholdt borgermøde, opstillingsmøde for Røjlehalvøens Lokaludvalg samt Generalforsamling for AKI – Aulby Kultur og Idrætsforening.

På dagsordenen var:

  1. Opstillingsmøde for Røjlehalvøens Lokaludvalg
  2. Nye muligheder for offentlig transport – Plustur og Flextur v/ Tina Frisch Karstensen, Middelfart Kommune
  3. Bæredygtige Lokalsamfund v/Projektleder Louise Secher, Middelfart Kommune
  4. Solcellepark mellem Røjle og Staurby – kort orientering v/Marc Melgaard
  5. Aktivitetshus i Aulby – kort orientering v/Ole Gottrup
  6. Øvrigt nyt fra området v/Marc Melgaard
  7. Generalforsamling AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening

Arrangementet blev til en, for arrangørerne, spændende formiddag. Der var knap 40 tilmeldte på forhånd men ca. 90 dukkede op. Tak til Samsted for den udviste fleksibilitet og som heldigvis havde et større lokale til rådighed.

Fyns Stifttidende har efterfølgende bragt artiklen: https://fyens.dk/artikel/kampudvalg-i-r%C3%B8jlehalv%C3%B8ens-lokaludvalg-et-aktivitetshus-skal-f%C3%A5-folk-til-at-k%C3%B8re-til-og-ikke-l%C3%A6ngere-fra-omr%C3%A5det

Referat fra opstillingsmødet/generalforsamlingen kan læses her på siden. Referat fra AKI’s generalforsamling på AKI01.dk og de øvrige punkter vil blive lagt som selvstændige nyheder her på siden.

/Marc Melgaard