Kommunens budget 2023 – Høringssvar ifm. omfartsvej

I oplægget til Middelfart Kommunes budget for 2023, er den længe ventede og ønskede omfartsvej fra Strib mod Røjlevej/motorvejen skrevet ud i embedsværkets oplæg. I forvejen havde det lange udsigter – selv hvis den medtages i det kommende budget, ser vi ind i en færdiggørelse i 2029!
Strib Lokaludvalg og Røjlehalvøens Lokaludvalg er gået sammen for at få prioriteret denne omfartsvej – gerne med en forlængelse mod afkørsel 59A. Omfartsvejen skal på budget og anlægges hurtigst muligt. De to lokaludvalg sender derfor vedhæftede høringssvar – og ønsker så mange som muligt også indsender høringssvar – brug linket nedenfor.
NB: Deadline 2. september kl. 10!

Husk at gøre din nabo opmærksom!

/Marc Melgaard, Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

/lokaludvalget@rojlehalvoen.dk / 40899969

https://middelfart.dk/politik/horinger-og-afgorelser/horinger/2022/budget/budgetforslag-2023-sendt-i-horing/

Planlagt omfartsvej markeret med stiplet rødt. Ønske om videreførelse med blålilla og solcellepark er rødt område.

Skriv et svar