Gennemse Kategori

Nyheder

Kommunens budget 2023 – Høringssvar ifm. omfartsvej

I oplægget til Middelfart Kommunes budget for 2023, er den længe ventede og ønskede omfartsvej fra Strib mod Røjlevej/motorvejen skrevet ud i embedsværkets oplæg. I forvejen havde det lange udsigter – selv hvis den medtages i det kommende budget, ser vi ind i en færdiggørelse i 2029!
Strib Lokaludvalg og Røjlehalvøens Lokaludvalg er gået sammen for at få prioriteret denne omfartsvej – gerne med en forlængelse mod afkørsel 59A. Omfartsvejen skal på budget og anlægges hurtigst muligt. De to lokaludvalg sender derfor vedhæftede høringssvar – og ønsker så mange som muligt også indsender høringssvar – brug linket nedenfor.
NB: Deadline 2. september kl. 10!

Husk at gøre din nabo opmærksom!

/Marc Melgaard, Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

/lokaludvalget@rojlehalvoen.dk / 40899969

https://middelfart.dk/politik/horinger-og-afgorelser/horinger/2022/budget/budgetforslag-2023-sendt-i-horing/

Planlagt omfartsvej markeret med stiplet rødt. Ønske om videreførelse med blålilla og solcellepark er rødt område.

Udviklingsplan og foreningsdag – søndag 14. august 2022

Kære beboer på Røjlehalvøen.

Udviklingsplan- og foreningsdag – 14. august 2022, kl. 10.00 -12.00 på Aulby Skole

Røjlehalvøens Lokaludvalg er godt i gang med en ny udviklingsplan ifm. indsatsen ”Bæredygtige Lokalsamfund”, hvor vi i samarbejde med Middelfart Kommune ser på hvordan Røjlehalvøen skal udvikle sig i fremtiden.

På baggrund af resultaterne af det store kick-off borgermøde i september 2021 har vi arbejdet videre med temaer om trafik/trafiksikkerhed, natur, biodiversitet og bosætningsområder – og nu vil vi gerne have dine indput inden vi går endeligt i gang med at skrive udviklingsplanen.

Du inviteres derfor til at komme med input til:

  • Stier
    • Natur og biodiversitet
    • Bosætningsområder
    • Trafiksikkerhed

Du velkommen til at stille spørgsmål til udviklingsplanen eller til Lokaludvalgets arbejde i øvrigt – på dagen eller via mail/telefon.
Husk at du kan følge med og tilmelde dig nyhedsbrev på rojlehalvoen.dk

Indsamling af data ift. trafiksikkerhed

Vedr. trafik/trafiksikkerhed/stier, må du gerne hurtigst muligt og inden 1. september sende dit input til følgende kontaktpersoner – eller møde op til arrangementet:
Røjleskov + Vejlbyskov:           Regitze Tilma, 51945773, regitze@tilma.dk
Vejlby, Kustrup mv.:                  Kasper Tastesen, 29164305, kasper@tastesen.dk
Røjle, Staurby mv.:                    Teddy Nielsen, 50897674, teddyn@outlook.dk
Staurby/Staurby Skov:             Roar Kloppenborg-Skrumsager, 23394917, roar_kloppenborg@yahoo.com

Mød foreningerne

AKI holder åben hal, hvor du kan prøve kræfter med gymnastikredskaberne og møde nogle af instruktørerne og høre om den kommende sæsons hold (børnegymnastik, badminton, zumba, mave-balle-lår m.v.)

Aktivitetshuset er åbent og du kan høre mere om mulighederne og værkstederne

Der er hoppeborg i skolegården og der serveres kaffe/kage, slushice m.v.

Vel mødt

Røjlehalvøens Lokaludvalg

Kontakt: Marc Melgaard, Formand, E bestyrelsen@rojlehalvoen.dk, M 4089 9969

Aulby Aktivitetshus indviet!

Fredag d. 25. februar 2022 blev Aulby Aktivitetshus for alvor indviet. Efter en længere periode med Corona og renovering, er huset nu klar til diverse aktivitetsgrupper.

Med hjælp fra en række fonde/puljer er vi næsten i mål med renoveringen. En stor tak til Nordea Fonden og Fonden for Fynske Bank.

Indvielse af Aulby Aktivitetshus

Fredag d. 25. februar 2022 kl. 15:00

Kom og se huset, hør om nuværende aktiviteter og om hvordan nye kan etableres.
Overrækkelse af donationer.
Indlæg fra depotgården.

Vi byder på kaffe og lidt tilbehør.

På gensyn

AKI og Husrådet

Aulby Aktivitetshus | Vejlbyvej 9 (tidl. inspektørbolig)

Skal vi starte en familieklub?

I samarbejde med Røjlehalvøens Lokaludvalg, vil Hele Danmarks Familieklub gerne starte en familieklub i Aulby Aktivitetshus. Vi søger derfor frivillige og familier, der har lyst til at være med – er det noget for jer?

#bedresammen

Vi vil sætte tid til fællesskab
og leg højere på to-do-listen.
Vi vil hygge os. Sammen.
Vær med til at sætte familien
først – både din egen og
andres. Tag tiden. Og få den
til at betyde noget.

FAMILIEKLUB PÅ RØJLEHALVØEN
Er du en lokal ildsjæl, som gerne vil styrke fællesskabet blandt
børnefamilier i dit lokalområde? Eller er du en børnefamilie, som
gerne vil sætte nærvær, leg og hygge højt på to-do-listen?
HVAD ER EN FAMILIEKLUB?
Hele Danmarks Familieklub er et helt gratis projekt, hvor børnefamilier
mødes hver anden uge og spiser sammen, leger, hygger sig og skaber
et stærkt netværk. Vi er nemlig ikke i tvivl – ingen skal stå alene, for
sammen er vi stærkere.

SPØRGSMÅL?
kontakt Jeanette Sørensen på
20 20 59 72 eller jbs@kfumsoc.dk

TILMELD JER PÅ
heledanmarksfamilieklub.dk