Udviklingsplan og foreningsdag – søndag 14. august 2022

Kære beboer på Røjlehalvøen.

Udviklingsplan- og foreningsdag – 14. august 2022, kl. 10.00 -12.00 på Aulby Skole

Røjlehalvøens Lokaludvalg er godt i gang med en ny udviklingsplan ifm. indsatsen ”Bæredygtige Lokalsamfund”, hvor vi i samarbejde med Middelfart Kommune ser på hvordan Røjlehalvøen skal udvikle sig i fremtiden.

På baggrund af resultaterne af det store kick-off borgermøde i september 2021 har vi arbejdet videre med temaer om trafik/trafiksikkerhed, natur, biodiversitet og bosætningsområder – og nu vil vi gerne have dine indput inden vi går endeligt i gang med at skrive udviklingsplanen.

Du inviteres derfor til at komme med input til:

  • Stier
    • Natur og biodiversitet
    • Bosætningsområder
    • Trafiksikkerhed

Du velkommen til at stille spørgsmål til udviklingsplanen eller til Lokaludvalgets arbejde i øvrigt – på dagen eller via mail/telefon.
Husk at du kan følge med og tilmelde dig nyhedsbrev på rojlehalvoen.dk

Indsamling af data ift. trafiksikkerhed

Vedr. trafik/trafiksikkerhed/stier, må du gerne hurtigst muligt og inden 1. september sende dit input til følgende kontaktpersoner – eller møde op til arrangementet:
Røjleskov + Vejlbyskov:           Regitze Tilma, 51945773, regitze@tilma.dk
Vejlby, Kustrup mv.:                  Kasper Tastesen, 29164305, kasper@tastesen.dk
Røjle, Staurby mv.:                    Teddy Nielsen, 50897674, teddyn@outlook.dk
Staurby/Staurby Skov:             Roar Kloppenborg-Skrumsager, 23394917, roar_kloppenborg@yahoo.com

Mød foreningerne

AKI holder åben hal, hvor du kan prøve kræfter med gymnastikredskaberne og møde nogle af instruktørerne og høre om den kommende sæsons hold (børnegymnastik, badminton, zumba, mave-balle-lår m.v.)

Aktivitetshuset er åbent og du kan høre mere om mulighederne og værkstederne

Der er hoppeborg i skolegården og der serveres kaffe/kage, slushice m.v.

Vel mødt

Røjlehalvøens Lokaludvalg

Kontakt: Marc Melgaard, Formand, E bestyrelsen@rojlehalvoen.dk, M 4089 9969

Skriv et svar