Trafik på Røjlehalvøen (Udviklingsplan)

Arbejdsgrupppens formål er at påpege udfordringer ift. trafiksikkerhed og lave en plan med løsningsforslag. Desuden ønsker gruppen at lave en plan for at binde området bedre sammen med stier (cykel/gang).

Ud fra borgermøder, har gruppen lavet et dynamisk kort og herudfra foretaget prioriteringer

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10PcNIe1ClJcYJIAm9gxFUekZMylH0Wc&usp=sharing