Gennemse Forfatter

Marc

Borgermøde og Byrådsmøde i Vejlby

Mandag den 8. april 2024 inviterer byrådet i Middelfart Kommune til åbent borger- og byrådsmøde på Aulby Skole, Vejlbyvej 9, Aulby.
Kom i direkte dialog med alle dine byrådsmedlemmer, når vi sætter fokus på udviklingen på Røjlehalvøen. Med kommunaldirektør Steen Vinderslev som ordstyrer skal borgere og byrådsmedlemmer debattere forskellige emner af lokal betydning.
Borgermødet starter kl. 17.30. Kommunen vil være vært ved en snack.

Borgermødet kl. 17.30:
På borgermødet kommer vi ind på følgende emner:

Borgermødet kl. 17.30:
På borgermødet kommer vi ind på følgende emner:

 1. Velkomst v/ borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
 2. Præsentation af Røjlehalvøens udviklingsplan v/ Røjlehalvøens Lokaludvalg
 3. Bosætning, trafik og stier
  • Arealer til bosætning inkl. trafiksikkerhed på Røjlehalvøen
  • Trafikale og rekreative stier på Røjlehalvøen
 4. Solceller i lokalområdet – Kommunens ambitionsniveau, status og proces
 5. Eventuelt – Der bliver på borgermødet i mindre omfang også mulighed for drøftelse af andre emner. Spørgsmål kan stilles direkte på mødet eller på forhånd sendes til staben@middelfart.dk.

Byrådsmøde kl. 19.00:
Umiddelbart efter borgermødet vil der være byrådsmøde kl. 19.00, som alle er inviteret til at overvære.

Se invitation

Solcelleparken – status

Efter forhøringen i efteråret 2023, har der været lidt stille om projektet.
Ultimo december blev Røjlehalvøens Lokaludvalg (i øvrigt sammen med Strib Lokaludvalg) inviteret til dialog om solcelleparken ved Røjle/Vejlby/Staurby med Middelfart Kommune og Better Energy.
Lokaludvalget pressede på for at få information/svar til de borgere, som måtte have indsendt et høringssvar.
Lokaludvalget i sig selv har ikke en holdning for eller imod solcelleparken, men ønsker selvfølgelig at gå i dialog, for at repræsentere de lokale borgeres holdning bedst muligt – og kunne informere om nyt i sagen.
Der var enighed om at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor vi kan blive inddraget bedst muligt. Internt i lokaludvalget har vi også en arbejdsgruppe, som gerne udvides med enkelte, berørte og interesserede beboere i lokalområdet. Kontakt os blot for at tilkendegive interesse på lokaludvalget@rojlehalvoen.dk.

Der er ikke noget nyt om sagsbehandling, processer, placering eller andet ift. solcelleparken.

Det kan i øvrigt tilføjes at Middelfart Kommune 4. februar 2024 har vedtaget en ny VE-Aftale. Den kan læses her: https://middelfart.dk/nyheder/2024/klima/ny-ve-aftale-middelfart-kommune-skal-vaere-selvforsynende-med-strom-fra-vedvarende-energi/

Marc Melgaard
Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

Årsmøde/Generalforsamling på Røjlehalvøen

Tilmeld dig gerne på https://rojlehalvoen.nemtilmeld.dk/4/ (ikke et krav)

AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening og Røjlehalvøens Lokaludvalg laver i lighed med tidligere år, et fælles arrangement, hvor man kan deltage helt eller delvist.

Der serveres kaffe/kage

Dato:             26. februar 2024

Tid:                Fra kl. 1900

Sted:              Arrangementet afholdes Aulby Aktivitetshus, Vejlbyvej 9

Program

19:00:            AKI (Aulby Kultur- og Idrætsforening) Generalforsamling

                      Dagsorden jf. vedtægter – læs mere på www.aki01.dk

                      (vi mangler p.t. et bestyrelsesmedlem)

20:00 (ca):      Årsmøde, Røjlehalvøens Lokaludvalg

Dagsorden jf. vedtægter – læs mere på www.rojlehalvoen.dk under arrangementet

I forbindelse med årsmødet vil vi også komme ind på emner som:

 • Udviklingsplanen for området
 • Solcelleparken ved Røjle/Vejlby/Staurby
 • Andet nyt fra området

21:00:            Afslutning

Har du spørgsmål til arrangementet og/eller dagsordenforslag, så skriv/ring til:

Marc Melgaard

Formand

Røjlehalvøens Lokaludvalg

E: lokaludvalget@rojlehalvoen.dk

T: 4089 9969

Indkaldelse til Borgermøde og Stiftende Generalforsamling om Projekt Kirkens Jord, Vejlby.

Projektets formål: At oprette 4,1 ha natur på Vejlby Kirkes jorde, som indtil nu har været konventionelt dyrket landbrug. Til gavn for natur/biodiversitet og lokalsamfundets fællesskab.

Mødet afsluttes med en stiftende generalforsamling af en driftsforening/græsserlaug. Ved interesse bliver der mulighed for at få græssende dyr til at passe områder, som man på skift tilser et par uger årligt, med evt. mulighed for at købe kødet (hvis dyrene skal slagtes).

Projektet er blevet til i et samarbejde iml. Vejlby-Strib-Røjleskov Kirkers Menighedsråd, Foreningen Middelfart Vilde Kommune og Røjlehalvøens Lokaludvalg.

Tirsdag den 21. november 2023 kl. 19.00 i Aulby Aktivitetshus (v. Aulby Skole), Vejlbyvej 9, Vejlby, 5500 Middelfart.

Tilmelding ikke nødvendig

Vel mødt!

Projektleder:

Marie Louise Bache

Tlf. 40847212

Borgermøde 11. oktober vedr. Plan- og bæredygtighedsstrategi

Hvad betyder det for mig, tænker du måske… Det er NU at du skal komme med dit besyv til overordnede ønsker til hvad kommunen skal have fokus på de næste 12 år, incl. byudvikling, bæredygtighed o.m.a.

Du kan læse lidt om oplægget her: Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 (middelfart.dk) og der afholdes borgermøde 11. oktober i Nørre Åby (tilmeldingslink samme sted)

Oplægget findes her: Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 (middelfart.dk)

Høring – du er velkommen til at indgive høringssvar (link via ovenstående) frem til 31. oktober 2023. Dit høringssvar kan være ift. overodnet strategi eller noget som DU synes er vigtigt – enten på strategisk niveau eller konkrete tiltag (der er også mulighed for at gå ind under i enkelte punkter i ovenstående link og skrive forslag).
Du er meget velkommen til at sende en kopi af dit høringssvar til lokaludvalget på lokaludvalget@rojlehalvoen.dk. Du må også gerne blot sende dit input til os, så tager vi det med i et samlet høringssvar.

Marc Melgaard
Formand