Gennemse Kategori

Udviklingsplan 2021

Underside til arbejdet med udviklingsplan 2021 for Røjlehalvøens Lokaludvalgs område.

Pr. december 2020 arbejder vi med følgende arbejdsgrupper (og latente grupper) – har du forslag eller ønsker, så tag fat i os.

-> Natur og Biodiversitet
-> Social Kontakt incl. unge
-> Møllemaden
-> Trafiksikkerhed
-> Adgang til og faciliteter i naturen
-> Aktivitetshus i Aulby (se selvstændigt menupunkt)

Latente:
-> Fjernvarme til Røjle og Vejlby (og Strib)

Se kalender for mødedatoer

ooo000ooo

Kommunens budget 2023 – Høringssvar ifm. omfartsvej

I oplægget til Middelfart Kommunes budget for 2023, er den længe ventede og ønskede omfartsvej fra Strib mod Røjlevej/motorvejen skrevet ud i embedsværkets oplæg. I forvejen havde det lange udsigter – selv hvis den medtages i det kommende budget, ser vi ind i en færdiggørelse i 2029!
Strib Lokaludvalg og Røjlehalvøens Lokaludvalg er gået sammen for at få prioriteret denne omfartsvej – gerne med en forlængelse mod afkørsel 59A. Omfartsvejen skal på budget og anlægges hurtigst muligt. De to lokaludvalg sender derfor vedhæftede høringssvar – og ønsker så mange som muligt også indsender høringssvar – brug linket nedenfor.
NB: Deadline 2. september kl. 10!

Husk at gøre din nabo opmærksom!

/Marc Melgaard, Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg

/lokaludvalget@rojlehalvoen.dk / 40899969

https://middelfart.dk/politik/horinger-og-afgorelser/horinger/2022/budget/budgetforslag-2023-sendt-i-horing/

Planlagt omfartsvej markeret med stiplet rødt. Ønske om videreførelse med blålilla og solcellepark er rødt område.

Kalender – Lokaludvalg og udviklingsgruppen

o

Referat fra 3. møde i udviklingsgruppen

Referat
3. møde – Udviklingsgruppen for Røjlehalvøen


Mødedato/tid25. november 2020, kl. 1900-2100
StedAulby Skole, Mødelokale 2
  
DeltogLokaludvalget: Martin Steen Jensen, Ivan Steffensen, Marc Melgaard, Teddy Nielsen Styregruppen/Byrådet: Regitze Tilma Undergrupperne: Amir Alashlu, Elise Klintholm, Finn Klintholm, Gunnar Glüsing/Johnnie Hvam, Ole Gottrup Projektleder: Vibeke Skøtt Desuden: Nicolaj Andersen
  
Afbud:Styregruppen/Byrådet: Peter Storm, Anni Tyrrestrup, Regitze Tilma Undergrupperne: Elise Klintholm  

 1. Valg af referant
  1. Teddy Nielsen valgt
 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
  1. Godkendt
 3. Kort statusopdatering fra arbejdsgrupperne:
  (status, udfordringer, success’er)
  1. Natur og biodiversitet – Afventer møde med kommunen 8. december. Der blev rettet en skarp kritik af kommunens tiltag om en ny klimaplan, som man ikke er blevet involveret i. Gruppen mener, at dens arbejde kan være ligegyldigt nu.
  1. Projekt Møllemaden – Er ikke nået videre, er inviteret med til ovenstående møde 8. december.
  1. Aktivitetshus på Aulby Skole – 3. december præsenteres et oplæg til aftale mellem AKI og Middelfart Kommune. Der skal svares tilbage 10.december. Det ventes at AKI indtil videre vil varetage det ”forenings-tekniske” og hjælpe Aktivitetshuset i gang (kræver accept fra bestyrelse på møde 3. december)
  1. Social kontakt – Har afholdt indledende møde, fokuspunkter er indtil videre rekruttering/vidensdeling/transparens.
  1. Trafiksikkerhed – Har modtaget masser af input på Facebook opslag, og trafikale problemområder skal konkretiseres. Der arbejdes områdeopdelt og indsendes/indhentes billeddokumentation. Næste gruppemøde er 15. december.
 4. Kort opsummering af udviklingsgruppens opgave og hvad en lokaludviklingsplan (LUP) er
  1. Styregruppen skal afklare hos kommunen, hvordan de forskellige LUP kan/skal implementeres og forvaltes når de er klar.
 5. Hvordan arbejde vi med begrebet bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål?
  1. Der blev diskuteret bredt, om vigtigheden af begrebet bæredygtighed som skal dække både socialt, økonomisk og på andre måder.
  1. FN 17 verdensmål: De forskellige arbejdsgrupper skal finde ud af om det giver mening at læne sig op ad eller lade sig inspirere af disse i gruppernes arbejde.
 6. Drøftelse af data og resultater fra Kick-off borgermøde (Se bilag 2, 3, 4 og 5 fra dagsordenen)
  1. Kick-off møde: Vibeke havde medbragt materiale indsamlet fra kick-off mødet, der blev reflekteret i 2-mands grupper.
  1. Mulige nye arbejdsgrupper: Unge, fjernvarme, adgang til naturen og en bobler pulje. Der kan dukke nye op undervejs i vores arbejde og eksisterende kan nedlægges.
   1. Unge – medtages under Social Kontakt
   1. Fjernvarme – der offentliggøres planer og historier – vi understøtter hvis der kommer interesserede
   1. Adgang til og faciliteter i naturen – varetages indtil videre af Marc
 7. Drøftelse af forslag til tids- og procesplan (bilag 6)
  1. Vibeke skitserede et forslag til en proces-/tidsplan, med forslag til klarmelding af LUP start 2021.
 8. Arbejdsgrundlag
  1. Udviklingsgruppen
   1. Udarbejdelse af dagsorden
    1. Udarbejdes af formanden. (punkter til dagsorden gerne 7 dage før)
   1. Udarbejdelse af referat
    1. Udarbejdes af referent
   1. Mødefrekvens og tidspunkt
    1. Hver 2. måned. Formanden indkalder
  1. Arbejdsgrupperne
   1. Mødefrekvens efter behov
   1. Tid og sted for møder sendes til formanden, der opdaterer kalender
   1. Beslutningsreferat udarbejdes efter møderne og sendes til formanden, som uploader til onlinearkiv.
  1. Kommunikation mellem møderne
   1. Via email.
  1. Andet
   1. Kommunikation til borgerne
    1. Kommunikationen til Røjlehalvøens beboere bliver minimum per Facebook, vores hjemmeside og på evt. mail liste.
    1. Hjemmeside får tilføjet et menupunkt vedr. udviklingsplanen. Her tilføjes også kalender med datoer for møder såvel i udviklingsgruppen som i undergrupperne.
     Referater fra møderne i udviklingsgrupperne offentliggøres på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  1. NIL

Fjernvarme til Røjle og Vejlby???

Skal der fjernvarme til Røjle og Vejlby sammen med Strib?

TVIS | Fjernvarme i Trekantområdet
Fjernvarme til Vejlby og Røjle?

Middelfart Fjernvarme undersøge mulighederne for at levere fjernvarme til bysamfundene i Strib, Vejlby og Røjle jf. indlægget her: https://www.middelfartfjernvarme.dk/nyheder/fjernvarme-til-strib-roejle-og-vejlby/

Det kan der selvfølgelig være meget godt i, men det kan måske også give udfordringer. I Strib er der lige nu en arbejdsgruppe, som undersøger forskellige muligheder, som alternativ til deres nuværende naturgas.

I linket her er projektet også beskrevet. https://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/nyt-fra-dansk-fjernvarme/201125-middelfart-g%E5r-efter-konvertering-af-2000-husstande

I perioden 30. november til 10. december, afholder Middelfart Kommune m.fl. gratis webinarer om projektet – læs mere og tilmeld dig her: https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202020/Gratis%20webinar%20kan%20halvere%20din%20varmeregning (se datoer pr. d.d. nederst)

Bor du i Vejlby eller Røjle (eller Strib for den sags skyld) bør du sætte dig ind i projektet. Efter sigende kan tilbuddet om fjernvarme betyde bortfald af tilskud til egen varmepumpe.

Ønsker du som borger på Røjlehalvøen at involvere dig i projektet og måske lave lidt frivilligt arbejde for dine medborgere, er Røjlehalvøens Lokaludvalg netop nu i gang med en gennemgribende revidering af områdets udviklingsplan – og her kan vi understøtte processen. Læs i øvrigt mere om udviklingsplanen på rojlehalvoen.dk

Røjlehalvøens Lokaludvalg
Marc Melgaard, Formand

Kontakt: marc@melgaard.info eller 40899969

Datoer for onlinemøder:

(varighed ca. 1,5 time):
Den 26. november
Start kl. 19:00
Arrangør: Vejen Kommune

Den 30. november
Start kl. 19:00
Arrangør: Middelfart Kommune

Den 2. december
Start kl. 19:00
Arrangør: Kolding Kommune

Den 7. december
Start kl. 17:00
Arrangør: Middelfart Kommune

Den 8. december
Start kl. 18:00
Arrangør: Middelfart Kommune

Den 9. december
Start kl. 17:00
Arrangør: Kolding Kommune

Den 10. december
Start kl. 19:00
Arrangør: Vejen Kommune

Røjlehalvøen mod nye tider

Røjlehalvøen nu og i fremtiden

Bæredygtige Lokalsamfund blev igangsat 26. august 2020 med et kick-off på Gl. Aulby Skole, hvor ca. 60 engagerede borgere var mødt op.

Bæredygtige Lokalsamfund er et tiltag under Røjlehalvøens Lokaludvalg, støttet af Middelfart Kommune, som skal sætte retningen for Røjlehalvøen fremover.

På Kick-off blev der bl.a. spurgt til:

– Hvorfor man vil anbefale Røjlehalvøen

– Hvilke tiltag har betydet mest de sidste 5 år

– Udfordringer/løsninger i området

Vil du have indflydelse?

Der nedsættes en udviklingsgruppe bestående af borgere, lokaludvalget, indsatsens styregruppe og projektleder, som mødes første gang 30. september 2020 i Røjleskov Kulturhus. Vil du give et bidrag, stort eller småt, til det generelle forløb eller blot en mindre del, er du mere end velkommen. Vi skal blot have besked inden mødet.
På mødet går vi et spadestik dybere i indsatsen og kigger på hvordan vi kommer videre.

Yderligere information om indsatsen finder du her:

https://baeredygtigelokalsamfund.middelfart.dk/Lokalsamfund/R%C3%B8jlehalv%C3%B8en

Kontakt

Formand Marc Melgaard
marc@melgaard.info
40899969