Borgermøde & Generalforsamling 2020

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 01-03-2020
10:00 - 12:00

Lokation
Samsted

Kategori


BORGERMØDE

& GENERALFORSAMLINGER

Røjlehalvøens Lokaludvalg og AKI-Aulby Kultur- og Idrætsforening

Søndag d. 1. marts 2020 kl. 10

Afholdes på ”Samsted”, Korsbjergvej 40 – Vi byder på kaffe og brød.

Dagsorden:

 1. Velkomst og kort introduktion til ”Samsted”
 2. Generalforsamling, Røjlehalvøens Lokaludvalg v/Fmd. Marc Melgaard
  • Bestyrelsen genopstiller, så du kan roligt møde op…
  • Dagsorden:
   • Valg af dirigent
   • Valg af referent
   • Formandens beretning
   • Fremlæggelse af regnskab
   • Valg til lokaludvalget
   • Indkomne forslag
   • Eventuelt
 3. Borgermøde
  • Offentlig transport – Flextur og Plustur v/ Tina Frisch Karstensen, Middelfart Kommune
   (https://www.fynbus.dk/godtur)
  • Bæredygtige Lokalsamfund v/Louise Secher, Middelfart Kommune
   (https://baeredygtigelokalsamfund.middelfart.dk/)
  • Solcelleparken vest for Røjle v/Marc Melgaard
   En kort introduktion og opdatering med status
  • Aktivitetshus i Gl. Aulby Skole v/Ole Gottrup
   Introduktion til planen om at etablere et aktivitetshus til seniorer og andre med behov. Kom gerne med input.
  • Nyt i området
 4. Generalforsamling, AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening v/Regitze Tilma
  • Bestyrelsen genopstiller, så du kan roligt møde op.. vi kan dog godt bruge en ekstra suppleant…
  • Dagsorden:
   • Valg af dirigent og stemmetællere
   • Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
   • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
   • Kommende års planer og budget til orientering
   • Forslag
   • Valg af
    • 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år (for 2 år)
    • valg af 1 suppleant (for 1 år)
    • Valg af 1 revisor (for 1 år)
    • Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
   • Eventuelt
 5. Afslutning

Tilmelding:

Tilmelding er ikke nødvendig, men ved du at du kommer, må du gerne tilmelde dig på www.røjlehalvøen.dk, så vi har en idé om antal deltagere.

Indkomne forslag:

Indkomne forslag til begge generalforsamlinger sendes til Marc Melgaard, Røjleklintvej 37, 5500 Middelfart, Email: bestyrelsen@rojlehalvoen.dk, mobil 4089 9969 senest 23. februar 2020

 

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.

Bogmærk permalinket.