Borgermøde & Generalforsamling 2020

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 17-06-2121
19:00 - 20:00

Lokation
Gl. Aulby Skole

Kategori


GENERALFORSAMLING / OPSTILLINGSMØDE

Røjlehalvøens Lokaludvalg

Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 1900
Multisalen, Aulby Skole, Vejlbyvej 9

Røjlehalvøens Lokaludvalg afholder generalforsamling/opstillingsmøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg til lokaludvalget
5.1. På valg er følgende, der alle modtager genvalg:
• Teddy Nielsen, medlem
• Tina Lybæk, medlem
• Ole Gottrup, suppleant
• Martin Steen Jensen, suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Covid-19 foranstaltninger:
Vi holder mødet så kort som det er praktisk muligt.
Vi følger de gældende retningslinjer ift. maske, coronapas m.v. og vil forsøge at livetransmittere mødet – følg med på hjemmesiden.
Der er obligatorisk tilmelding via www.røjlehalvøen.dk
Kandidatur: alle medlemmer på valg genopstiller. Ønsker du at opstille, bedes du meddele bestyrelsen dette senest 11. juni 2021.

Indkomne forslag:
Indkomne forslag sendes til Marc Melgaard, Røjleklintvej 37, 5500 Middelfart,
Email: bestyrelsen@rojlehalvoen.dk, mobil 4089 9969 senest 11. juni 2021.

Nyheder fra området:
www.rojlehalvoen.dk // Facebook.com/rojlehalvoen

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.

Bogmærk permalinket.